NYTÅRSKONCERT - HOULKÆR KIRKE   2.januar 2011 af Kim Juhl Andersen

”Der er altid plads til en sang,
som gør himlen mere blå.
Dagen på, dagen derpå”

Benny Andersen-omkvædet, som her er gengivet frit efter hukommelsen, er der sikkert mange af de op mod 200 tilhørere i en næsten fyldt Houlkær Kirke, der med glæde vil synge med oven på årets nytårskoncert med bassanger Jesper Brun-Jensen og organist Anne-Lise Quorning.
Ganske vist var det forrygende solskinsvejr uden for.
Alligevel er det nok de færreste, der fortryder, at de fravalgte spadsereturen og i stedet tilbragte et par timer i selskab med det charmerende, musikalske ægtepar fra Lyngå nær Hadsten.
Når man selv er tenor, er det selvfølgelig bittert at skulle indrømme dét, men der er altså noget fascinerende over at møde en sanger, som i den grad boltrer sig i den dybe ende af toneskalaen. Som Jesper Brun-Jensen f. eks. gjorde det i Sarastros arie fra Mozarts opera ”Tryllefløjten” – eller i de to gribende negro spirituals ”Deep River” og ”Poor little Jesus”.
Til tider tangerede det nærmest blær, men dybt imponerende – i bogstaveligste forstand – det var det nu ikke desto mindre…..
At Jesper Brun-Jensen så samtidig kan spille orgel, klaver og guitar – og at hustruen, Anne Lise-Quorning, ud over at spille orgelmusik også kan synge Händel- og Mozart-arier som en anden diva – ja, det gjorde så bare nytårskoncerten i Houlkær til en endnu større – og mere varieret – oplevelse.
Repertoiret spændte bredt – lige fra Händel-klassikeren ”Laschia ch’io pianga” over ”Porgy and Bess” til Gustav Winckler-hittet ”Gem et lille smil til det bliver gråvejr” – og alt sammen blev fremført med en smittende humor og et lunt glimt i øjet.
Ganske befriende på en 2. nytårsdag, hvor enkelte af tilhørerne måske endnu hang en smule i bremsen oven på nytårets strabadser.
Og så blev helhedsindtrykket naturligvis heller ikke ringere af, at menighedsrådet i pausen trakterede med champagne og kransekage, så koncertgængerne over et lille glas kunne ønske hinanden ”Godt nytår”…..  


VENDSYSSEL FESTIVAL  2007

 
Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning

“Man kan sige, at det er et meget varieret program, vi møder frem med - man kan også sige, at det er noget værre rod. Der er i hvert fald ikke nogen rød tråd gennem det”.

Således præsenterede Jesper Brun-Jensen ægteparrets program for koncerten i Sulsted kirke, og det kræver virkelig en følelsesmæssig indsats for hurtigt at skulle omstille sig fra Schubert til Bach og videre til Zipoli.

Men meget af aftenens program indgik til gengæld i et samspil med Sulsted Kirkes himmelske kalkmalerier med serier fra Kristi liv, især passionshistorien. Vi var i de hellige haller, som Sarastro synger om i Mozarts opera “Tryllefløjten”, og som Brun-Jensen indledte koncerten med. Vi kunne finde samklangen mellem Schubert utroligt smukke “Litanai” til alle sjæles dag med dens anråbelse om hjælp mod farer og fristelser og så kalkmaleriernes fortælling om Kristi soningsdød.

Når en sådan litani følges op af Bachs orgelkoral “Liebster Jesus, wir sind hier”, er ringen sluttet. Da så yderligere tre af sangene fra Bachs “Geistliches Lieder”, hvor der bl. a. spørges: “Liebster Herr Jesus, wo bleibst du so lange” og “Bist du bei mir”, korresponderer med de enestående 1500-tals kalk-malerier, oplever man en reel helhedsfornemmelse.

Endelig er der en intim sammenhæng mellem Puccinis “Crusifixus” og hele korsfæstelsesscenen på malerierne og i altertavlens relief. Vi kender ham næsten udelukkende som operakomponist, men hans store “Missa de Gloria”, hvorfra “Crusifixus” er et uddrag, er en storslået komposition.

Aftenen rundedes af med Jakob Knudsens tanketunge aftenvers “Tunge mørke aftenskyer” om angsten for mørket og gruen for døden, eminent tonesat af Carl Nielsen. Og måske har en eller anden blandt publikum også sendt en tanke til Blichers yndlingsdatter, Malvine, der endte sine pinsomme dage heroppe, og som ligger på Sulsted kirkegård.

Således understøttede sang og malerier hinanden frem til svimlende, rummelige oplevelser.

Men andet underbyggede så til gengæld Brun-Jensens indledende betragtninger: en gruppe spirituals med bl.a. “Deep River “ og “Joshua Fit the Battle og Jericho” i en blændende fortolkning, samt den poppede “Amazing Grace” og arier fra 1600- og 1700-talsoperaer med gammeltestamentlige sujetter.

Der var et sjældent lykkeligt samspil mellem det eksemplariske akkompagnement og sangeren: orgelets volumen var smukt afstemt med stemmen, men Anne Lise Quorning viste også sine rige evner i bl. a. en Bach-koral samt i Oskar Lindbergs populære bearbejdning af Dalarnes “En fäbodssalme”, det vil vel nærmest sige “En sæterhyttesalme”.

Jesper Brun-Jensens melodiøse bas klædte kirkerummet, og han viste, at hans bas egner sig til andet og mere end det gemytlige og komiske. Han markerede dens mange klanglige variationsmuligheder i sine tolkninger, og han spændte dens store klangfylde op i især de store Händelarier og i Schuberts litani.

Jens Henneberg

kultur@nordjyske.dk


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk